ข้อคิดดีๆ จากการได้เป็นหัวหน้างาน

 • เมื่อผมเป็นหัวหน้าลูกน้องต้องไม่ผิดหวังในตัวผม
 • หัวหน้าไม่ใช่  ทำแต่งาน  เอาแต่งาน  ต้องเอาคนไปด้วย
 • หัวหน้าต้องเป็นกาว  ลวดเชื่อม  น้ำประสานทอง  เป็นข้อต่อสร้างสัมพันธ์ทั้ง คน-งาน
 • ทุกกระบวนทัศน์ของการทำงานไม่มีหัวหน้าไม่ได้
 • ธุรกิจต้องขาย  ขายไม่ได้ต้องประหยัด
 • ถ้าจะพัฒนาคนต้องเริ่มที่ตนก่อนเสมอ
 • การพัฒนาคน-ตน  ต้องพัฒนาที่จิตและสมอง  เพราะ 2 สิ่งนี้คือตัวจ่ายพลังทั้งร่างกาย
 • หัวหน้าต้อง  พูด  คุย  สนทนา  อบรม  ประชุม  KM  บอก  สอน  แนะนำ  ให้ทำบ่อยครั้ง  ทำบ่อยๆให้จิตได้รับการซึมซับเรื่อยๆ
 • ถ้าสิ่งที่ไม่รู้ให้เอาจิตไปเรียนรู้แล้วคุณจะรู้เอง  จิตห้ามปฏิเสธ
 • ถ้าจิตดีถึงร่างกายพิการก็ทำได้
 • พนักงานคือ  ลูก  และ  น้อง  (ลูกน้อง)
 • การเป็นหัวหน้าต้องใกล้ชิดถ้ากลับแต่บ้านคุณอย่าคิดว่าเขาจะศรัทธาคุณ
 • มนุษย์อย่ายึดติดกับความเคยชิน
 • พัฒนาคนได้  คือต้องทำทีมได้
 • การแก้ไขปัญหาในแต่ละสาขา  ต้องมีกิจกรรมในการพัฒนา  มีวิธีแก้ปัญหา  ที่สำคัญต้องมีการปฏิบัติจริงๆ
 • การรับผิดชอบอย่างแท้จริงคือการรับผิดชอบอย่างมีเป้าหมาย
 • การบอกคนทำงานต้องบอกเจตนาให้ชัดเจนอย่าแค่สั่งทำ
 • หัวหน้าต้องมีกรอบของตน  มี Model ของตน  ต้องสำรวจตัวเองอยู่บ่อยๆ
 • งานให้เวลาทำมากน้อยเท่าไหร่  งานมันก็กระจายเต็มเวลาที่มีเท่านั้น  จนถึงนาทีสุดท้าย
 • วิธีการทำงานต้องทำให้หนัก  ทำจริง  ทำจัง
 • ทุกคนมีความคิดที่หลากหลาย  แต่ความคิดแรกที่ควรคิดเสมอคือ ทำอาชีพที่ทำอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อน  ค่อยคิดไปทำงานอื่นอาชีพอื่น
 • การมอบหมายงาน  ต้องบอกให้ชัดเจน  บอกเลยว่าจะมอบให้ใคร  เสร็จเมื่อไหร่
 • การเป็นพนักงานต้องรู้จักวิสัยทัศน์ขององค์การ  เพราะจะได้เดินถูกทาง
 • ตัวเราอยู่จุดไหน  เป็นหัวหน้าที่ไหน  บริเวณนั้นเราเป็น CEO  แน่นอน
 • มนุษย์ทำอะไรต้องมีเป้าหมาย  อย่าทำตามสัญชาตญาณ  หรือความเคยชิน
 • หัวหน้าจะสร้างทีมงาน  ต้องมีวิธีการ
 • คนถ้าไม่เชื่อว่าตนทำได้  คนนั้นก็จะหมดโอกาส  แต่ถ้าเชื่อยังมีโอกาสชนะ
 • มนุษยสัมพันธ์ต้องทำ 2 ด้าน (ทำกับคนอื่น)ไม่ใช่ทำด้านเดียว  ทำคนเดียว
 • ทรัพยากรบุคคลคือปัจจัยสำคัญหลักของความสำเร็จและความล้มเหลว

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต้องออกมาจากข้างในของจิตใจตัวเอง  และต้องปฏิบัติสิ่งที่ดีกับบุคคลอื่นด้วยความจริงใจและเป็นธรรมชาติ

ขอขอบคุณ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Advertisements
Categories WorkTags ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close